Previous slide
Next slide

Với mong muốn hỗ trợ người nông dân Việt trong việc chọn lựa chuẩn xác các yếu tố đầu, Unifarm cùng với công ty thành viên của mình là công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bình Dương (Binh Duong A.M.C) giới thiệu và tổ chức cung ứng những loại giống cây trồng, vật tư, thiết bị nông nghiệp đã được chúng tôi ứng dụng thành công trên những loại cây trồng của Unifarm cũng như nhiều vùng nông nghiệp khác trên cả nước.

Scroll to Top