Previous slide
Next slide

Trong định hướng chiến lược dài hạn của mình, những nhà quản lý của Unifarm mong muốn Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái sẽ là nguồn cảm hứng để khơi dậy tình yêu nông nghiệp của người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Dịch vụ “du lịch tri thức nông nghiệp” được chúng tôi xây dựng nhằm mục đích trên.

Scroll to Top